Anna "Rosie" NapravnikBaffert's SaddleclothBeholderBlack OnyxCharming KittenElliot Walden and Brereton JonesFalling SkyFlashy GrayFrac DaddyGary StevensGolden SoulGoldencentsGoldencents' saddleclothItsmyluckydayItsmyluckydayJava's WarKen McPeek and Frac DaddyKenny TrouttKevin and Albert Krigger at Churchill DownsPalace Malice